Jeżeli masz problem ze słuchem ...

Przyczyn uszkodzenia słuchu może być wiele, począwszy od wad wrodzonych poprzez działanie hałasu, niektórych leków, przebyte choroby, uwarunkowania genetyczne i wiele innych. Ich ustalenie jest domeną lekarzy. Nas, protetyków słuchu interesuje inny problem - jak pomóc osobie słabosłyszącej, u której nie ma nadziei na poprawę stanu słuchu poprzez dostępne formy leczenia.

Słuch jest najważniejszym zmysłem pozwalającym człowiekowi poznawać świat. Jego brak, czy znaczne uszkodzenie w mniejszym lub większym stopniu hamuje rozwój umysłowy dzieci, a osoby dorosłe odizolowuje od otoczenia.

Jeżeli masz aparat słuchowy ...

Aparaty słuchowe są skomplikowanymi urządzeniami elektronicznymi, użytkowanymi w trudnych, zmiennych warunkach. Narażone na działanie potu, woskowiny, duże wahania temperatury, wstrząsy, często pracują średnio kilkanaście godzin na dobę. Aby zminimalizować ryzyko awarii aparatu słuchowego trzeba przestrzegać kilku podst. zasad eksploatacji.