NFZ
Częściowa refundacja przez Narodowy Fundusz Zdrowia zakupu aparatu słuchowego i wykonania wkładki indywidualnej przysługuje każdemu ubezpieczonemu obciążonemu wadą słuchu.
Wysokości refundacji aparatów słuchowych i wkładek indywidualnych są następujące:

limit ceny określony przez Narodowy Fundusz Zdrowia % refundacji kwota refundacji
dorośli czynni zawodowo
aparaty na przewodnictwo powietrzne:
- dwa aparaty słuchowe 2 x 800 zł 70 % 2 x 560 zł
- dwie wkładki indywidualne 2 x 50 zł 100% 2 x 50 zł
aparaty na przewodnictwo kostne:
- dwa aparaty słuchowe 2 x 1500 zł 70% 2 x 1050 zł
refundacja przysługuje raz na pięć lat
dorośli nie pracujący
aparaty na przewodnictwo powietrzne:
- jeden aparat słuchowy 800 zł 70 % 560 zł
- jedna wkładka indywidualna 50 zł 100% 50 zł
aparaty na przewodnictwo kostne:
- jeden aparat słuchowy 1500 zł 70% 1050 zł
refundacja przysługuje raz na pięć lat
dzieci i młodzież
aparaty na przewodnictwo powietrzne:
- dwa aparaty słuchowe 2 x 1500 zł 100 % 2 x 1500 zł
- dwie wkładki indywidualne* 2 x 60 zł 100% 2 x 60 zł
aparaty na przewodnictwo kostne:
- dwa aparaty słuchowe 2 x 1500 zł 100% 2 x 1500 zł
refundacja przysługuje raz na pięć lat
*refundacja wkładek dla dzieci nie jest limitowana okresem pięcioletnim – przysługuje w miarę potrzeb


Systemy FM wspomagające słyszenie refundowane są raz na dziesięć lat w przypadku wad słuchu utrudniających lub ograniczających nabywanie języka i naukę szkolną. Limit ceny określony przez Narodowy Fundusz Zdrowia – 5500 zł, refundacja 50%, czyli 2750 zł.

Aby uzyskać zlecenie na aparat słuchowy, wkładkę indywidualną lub system FM należy:
  • lekarz laryngolog po stwierdzeniu konieczności zastosowania aparatu słuchowego lub innego środka pomocniczego wypisuje odpowiedni wniosek
  • wniosek należy potwierdzić w punkcie ewidencyjnym Narodowego Funduszu Zdrowia
  • potwierdzony wniosek zachowuje ważność trzy miesiące od daty wystawienia przez lekarza
UWAGA! Zlecenie wystawione przez lekarza laryngologa i potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia można zrealizować w dowolnym, przez siebie wybranym zakładzie protetyki słuchu, posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Projekt i wykonanie Uninet Polska